مطالب منتخب | عکاسی مبلمانآموزش ترلوبازاریابی موتورهای جستجو (SEM)

عکاسی تبلیغاتی و مدیر هنری

مصاحبه عکاسی تبلیغاتی

به جز در مواردی که مثلاً توسط یک عکاس پرتره به صورت انفرادی انجام می‌شود،  اغلب پروژه­های عکاسی، تجاری و تبلیغاتی، طبیعت بی­جان، استیج، مد و غیره مستلزم نقشی به نام  کارگردانی هنری است. این نقش بسیار مهم دربرگیرنده  مجموعه خاصی از دستورالعمل‌­ها و راهکارهای تعیین شده توسط مدیر هنری یا کارگردان هنری است که […]