طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

بسته بندی یک انگشتر را تصور کنید. فرم معقول بسته بندی یک انگشتر نشان دهنده ارزشمندی آن است. در طراحی یک جعبه آسانی در استفاده و کاربردی بودن آن مهم است؛ در حالی که در طراحی بسته بندی در عین کاربردی بودن باید از لحاظ ظاهری جذاب نیز باشد.بسته بندی ها در همه اقلام چیزی […]