وظایف آژانس تبلیغاتی

وظایف آژانس تبلیغاتی

آژانس های تبلیغاتی وظایف گوناگون و زیادی دارند. از جمله وظایف مهمی  آژانس های تبلیغاتی که  انجام می­دهند می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-برنامه بازاریابی  ۲-ایجاد تبليغات  ۳- حضور در فضای مجازی ۴-مارک و برند تجاری ۵-ساخت تیزر و کلیپ های تبلیغاتی یک آژانس تبلیغاتی از تحقق یک ایده تا تجاری سازی یک محصول […]